Istorija

Sporto veteranų asociacija „Penki žiedai“ (Iki 2009 m. Sporto veteranų ir olimpinio judėjimo propagavimo asociacija „Penki žiedai“) įkurta 1993 m. Vilniuje. Asociacijos įkūrėjai – Genovaitė Ramoškienė, Danutė Ivašauskienė ir Jonas Pinskus.

Pirmuoju asociacijos prezidentu išrinktas Jonas Pinskus (1993–2000 m.). Įkūrimo metais asociacija vienijo per 500 fizinių asmenų iš 2 sporto klubų, Vilniaus sporto veteranų klubo „Aidas“ ir Vilniaus olimpiečių klubas. Nuo 2000 m. iki 2003 m. asociacijai vadovavo Vytautas Briedis, 2003–2007 m. – Rimvydas Vaštakas. 2007 m. R. Vaštakui atsistatydinus iš prezidento pareigų, laikinai eiti prezidentė pareigas išrinka Danutė Ivašauskienė (2007–2008 m.). Trumpiausiai prezidentavo Kęstutis Daukšys. 2008 m. lapkričio mėnesį K. Daukšys išrinktas naujuoju asociacijos prezidentu gruodžio mėnesį atsistatydino. 2009–2014 m. sporto veteranų asociacijai „Penki žiedai“ vadovavo asociacijos įkūrėja, ilgametė darbuotoja, Danutė Ivašauskienė. Nuo 2014 m. asociacijos prezidentu išrinktas Saulius Galadauskas.

Pagrindinė asociacijos narių veikla – dalyvauti pasaulio ir Europos sporto veteranų žaidynėse, pasaulio ir Europos čempionatuose ir kitose varžybose, organizuoti sporto varžybas, tarptautinius renginius, bei vykdyti socialinę veiklą.

Pasaulio sporto veteranų žaidynės (World Masters Games) – pagrindinės asociacijos narių varžybos.

1992 m. Monte Karle tarptautinių sporto federacijų generalinės asamblėjos metu Danijos olimpinio iniciatyva buvo surengta konferencija sporto veteranų problemoms aptarti. Joje dalyvavę 45 sporto federacijų atstovai parėmė pasaulio meistrų žaidynių idėją. Buvo išrinkta tarptautinė pasaulio meistrų žaidynių valdyba ir nuspręsta pasaulio meistrų žaidynes rengti kas ketveri metai, o artimiausias III pasaulio sporto veteranų žaidynes surengti 1994 m. Brisbanėje, Australija.

Asociacijos prezidiumui nutarus dalyvauti šiose žaidynėse, neapsirikome. Jose panoro dalyvauti per 90 sportininkų. Nuvažiavę tolimą kelią svetingai buvome priimti Australijos lietuvių, apgyvendinti, pamaitinti.

Iš Brisbanės parsivežėme 23 medalius. Šios varžybos buvo pradžia Lietuvos sporto veteranų judėjimui. Po gražių ir įspūdingų atsiliepimų spaudoje pasipylė sporto klubų ir privačių asmenų skambučiai. Norinčių įsitraukti į sporto veteranų veiklą buvo iš visos Lietuvos.

1998 m. pasaulio sporto veteranų žaidynės vyko Portlende, JAV. Žaidynės buvo pavadintos pagrindinio rėmėjo NIKE vardu. Tačiau garsios firmos vardas neišgelbėjo žaidynių. Žaidynės nepavyko dėl mažo dalyvių skaičiaus. Nepalankiai buvo vertinamas didelis 200 $ starto mokestis, vizų klausimas. Iš 200 lietuvių norinčių dalyvauti varžybose, į varžybas išvyko tik 35 sportininkai. Likusieji negavo vizų. Iš Portlendo mūsų sportininkai, lengvaatlečiai ir krepšininkai, parvežė 10 medalių.

2002 m. pasaulio sporto veteranų žaidynės Melburne, Australija, buvo pačios masiškiausios. Jos sutraukė apie 23 tūkst. dalyvių. Mūsų delegaciją sudarė per 80 sportininkų. Šiose žaidynėse pelnėme 38 medalius.

2006 m. pasaulio sporto veteranų žaidynės, vykusios Edmontone, Kanada, buvo ne ką prastesnės už praėjusias. Parsivežėme 45 medalius.

2009 m. pasaulio sporto veteranų žaidynėse, kurios vyko Sidnėjuje, iškovojome 26 medalius.

2011 m. sporto veteranai varžėsi Italijoje, Turino mieste, pasaulio sporto veteranų žaidynėse ir iškovojo 125 medalius.

Lietuvių startai pasaulio sporto veteranų žaidynėse

Metai Miestas, šalis Delegacijos narių skaičius Iškovotų medalių skaičius
1985 Torontas, Kanada
1989 Alborgas, Arhusas, Herningas, Danija
1994 Brisbane, Australija 90 23
1998 Portlendas, JAV 35 10
2002 Melburnas, Australija 80 38
2006 Edmontonas, Kanada 78 45
2009 Sidnėjus, Australija 88 26
2013 Turinas, Italija 118 125
2017 Naujoji Zelandija

Europos sporto veteranų žaidynės (European Masters Games)

2008 m. Malmės mieste, Švedija, vyko pirmosios Europos sporto veteranų žaidynės. Norinčių dalyvauti buvo per 70. Išvykai pasiruošę ir starto mokestį sumokėję buvo vyrų krepšinio komanda ir irkluotojai, tačiau dėl susiklosčiusių aplinkybių šių sporto šakų varžybos neįvyko. Išvyko tik 32 sportininkai, lengvaatlečiai ir orientacininkai. Europos sporto veteranų žaidynėse iškovota 14 aukso, 12 sidabro ir 12 bronzos medalių.

2011 m. Europos sporto veteranų žaidynės vyko Lignano, Italijoje. Lietuvos delegacija iškovojo 79 medalius.

Lietuvių startai Europos sporto veteranų žaidynėse

Metai Miestas, šalis Delegacijos narių skaičius Iškovotų medalių skaičius
2008 Malmė, Švedija 32 38
2011 Lignano, Italija 120 79
2015 Nica, Prancūzija

Dalyvavimas pasaulio, Europos čempionatuose ir kitose varžybose

Mūsų asociacijos nariai be paminėtų pasaulio ir Europos sporto veteranų žaidynių, dalyvauja ir kitose įvairaus rango varžybose, t. y. pasaulio ir Europos čempionatuose, Baltijos šalių čempionatuose, Lietuvos čempionatuose ir kitose tarptautinėse varžybose.

Varžybų organizavimas

Sporto veteranų asociacijos „Penki žiedai“ vykdoma veikla įvairi – ne tik dalyvaujame pasaulio ir Europos meistrų žaidynėse, pasaulio ir Europos meistrų čempionatuose, bet ir organizuojame tradicinius, tarptautinius sporto renginius, varžybas, draugiškus turnyrus, organizuojame konferencijas, seminarus, vakarones. Tradiciniais tapę asociacijos narių renginiai – tarptautinis V. Artamonovo tinklinio veteranų turnyras, lengvosios atletikos metikų daugiakovės varžybos „Iššūkis“, veteranų krepšinio turnyras, skirtas Lietuvos Nepriklausomybės akto signataro, profesoriaus Aloyzo Sakalo taurei laimėti, tarptautines šuolių į vandenį meistrų varžybos, tarptautines baidarių ir kanojų irklavimo veteranų varžybas, Šiaulių miesto sporto veteranų varžybas, pasaulinei pagyvenusių žmonių dienai ir kūno kultūros ir sporto dienai paminėti ir kitos.

Socialinė veikla

Vykdydami asociacijos programines užduotis nepamirštame renginių, kurie turi teigiamą reikšmę sveikatai, fiziniam pajėgumui, bendradarbiavimui tarp klubų ir užimtumui. Trys asociacijos klubai – Vilniaus sporto klubas „Aidas“, Kauno sporto veteranų klubas „Ąžuolynas“, gimnastikos veteranų klubas bei Šiaulių veteranų sporto klubas savo veikloje sprendžia buvusių sportininkų integravimosi į visuomenę klausimus, organizuoja vakarones, veteranų pagerbimo vakarus, ekskursijas, rengia netradicinių sporto šakų varžybas.

Lietuvos sporto veteranų žaidynės

2009 m. Sporto veteranų ir olimpinio judėjimo asociacija ,,Penki žiedai” planavo vykdyti Lietuvos sporto veteranų žaidynes. Į žaidynių programą norėta įtraukti 7 sporto šakų varžybas. Varžybas planuota vykdyti Vilniuje gegužės-birželio mėnesiais. 2009 m. sumažinus asociacijos finansavimą Lietuvos sporto veteranų žaidynės neįvyko.

Lietuvos sporto veteranų suvažiavimas

2010 m. organizuotas I-asis Lietuvos sporto veteranų suvažiavimas, Lietuvos Nepriklausomybės dvidešimtmečiui paminėti. Suvažiavime dalyvavo per 1000 dalyvių iš visos Lietuvos. Gausiausios delegacijos buvo Vilniaus, Kauno, Klaipėdos miestų, mažesnių rajonų kaip Šilutė, Naujoji Akmenė, Rokiškis, Kupiškis ir kt.

Renginio metu buvo apdovanoti per 150 miestų ir rajonų aktyviausių kūno kultūros ir sporto veteranų, organizatorių. Padėkota rėmėjams, įteikiant jiems padėkas. Lietuvos Respublikos Vyriausybė apdovanojo Sporto veteranų asociacijos „Penki žiedai“ įkūrėjus. Kūno kultūros ir sporto departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Lietuvos tautinis olimpini komitetas pasveikino asociaciją ir įteikė atminimo dovanas.

II-ąjį Lietuvos sporto veteranų suvažiavimą, pasitelkiant į pagalbą valstybines ir visuomenines sporto organizacijas, planuota surengti 2015 m., tačiau nuspręsta perkelti į 2016 m.

 Naujasis asociacijos pavadinimas

2015 m. kovo 13 d. įvykusiame asociacijos susirinkime buvo nuspręsta pakeisti asociacijos pavadinimą į Lietuvos sporto meistrų asociacija „Penki žiedai“ ir taip dar labiau pabrėžti vieną pagrindinių asociacijos tikslų – dalyvavimą aukščiausio rango sporto meistrų varžybose.

Asociacijos vykdoma veikla, sportininkų pasiekimai ir kita informacija skelbiama internetinėje svetainė www.sportoveteranai.lt.

Straipsnis Lietuvos sporto enciklopedijoje – www.lse.lt


Lietuvos sporto meistrų asociacijos “Penki žiedai” prezidento Sauliaus Galadausko pranešimas Lietuvos sporto meistrų asociacijos “Penki žiedai” 25-mečio proga. 

Gerbiamieji Seimo nariai, viceministre, Sporto meistrų asociacijos garbės prezidentai ir asociacijos nariai,

Šiandien, švenčiant Lietuvos sporto meistrų asociacijos „Penki Žiedai“ jubiliejų,pirmiausiu noriu padėkoti tiems žmonėms, kurie prieš 25 metus sukūrė šią asociaciją. Tai Jonas Pinskus ir… praėjusių metų Sporto Vadybos Apdovanojimų „Už viso gyvenimo nuopelnus“ laureatė -Danutė Ivašauskienė.

Jau 25 metus jungiame kartas.

Sunku žodžiais išreikšti visą pagarbą ir dėkingumą tiems, kurie aktyviai ir geranoriškai dalyvauja asociacijos veikloje, padeda įgyvendinti užsibrėžtus tikslus ir uždavinius.Kartu stengiamės, kad buvę mūsų šalies sportininkai ir toliau galėtų tęsti savo pamėgtos sporto šakos treniruotes, aktyviai leistų laisvalaikį, prasmingai leistų laiką, gyventų sveikaiir nesijaustų vieniši. Skatindami aktyvią sportinę veiklą, padedame stiprinti sveikatą, fizines ir dvasines jėgas. Renkamės tokias veiklos formas, kurios atitiktų sporto meistrų/veteranų poreikius ir siekius – plečiame asociacijos narystę, tarptautinį bendradarbiavimą, dalyvavimą pasaulio ir Europos meistrų žaidynėse, pasaulio ir Europos atskirų sporto šakų meistrų čempionatuose, organizuojame renginius, draugiškas rungtynes, konferencijas ir tiesiog susitikimų vakarus – šventes.

Asociacija vienija įvairių profesijų žmones, kurie baigė sportinę karjerą ir nusprendėnenutraukti sportinės veiklos, buriasi į klubus ir toliau tęsia savo sportinį gyvenimą jau meistrų/veteranų varžybose, į aktyvią sportinę veiklą įtraukdami savo artimus šeimos narius, bendradarbius ar kaimynus.

Nors susiduriame su gausybę gyvenimo iššūkių, tokių kaip pašlijusi sveikata, įsisenėjusios sportinės traumos, menkos pensijos,brangūs vaistai,ne visiems pavyksta surasti mėgiamą darbą, tačiau nenuleidžiame rankų, mokame džiaugtis tuo ką turime, atkakliai siekiame vis naujų pergalių, savo optimizmu užkrėsdami daugybę aplinkinių, dažnai būdami pavyzdžiu ir jaunimui, todėl ir savo šūkiu pasirinkome – JUNGIAME KARTAS.

Sportininkų kelias į šlovę buvo grindžiamas milžiniškomis pastangomis – praeityje buvo taikoma ne visai patikrinta treniruočių metodika, per dideli ir per intensyvūs fiziniai krūviai. Kartais tai lėmė ankstyvesnį biologinį amžių, didino traumų ir net invalidumo riziką. Todėl dabar vienassunkiausių mūsų iššūkių – socialinės sporto veteranų problemos irnorėtųsi, kad valdžia labiau įsiklausytų į mūsų bėdas ir padėtų jas spręsti.

1993 metais kūrėmeSporto veteranų asociaciją „Penki žiedai“ turėdami tik du klubus –Vilniaus sporto veteranų klubą ,,Aidas‘‘ ir Vilniaus olimpiečių sporto klubą. Asociacija dabar jau vienija 47 sporto klubus iš įvairių miestų: Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Alytaus, Šiaulių, Marijampolės, Kaišiadorių, Šilutės, Panevėžio. Asociacijos klubų veikloje aktyviai dalyvauja per 1500 fizinių asmenų – tai žmonės, buvę profesionaliais sportininkais, sporto mėgėjais,darbuotojais, treneriais, teisėjais, žurnalistais, gydytojais, kurie, baigę karjerą, aktyvią sportinę veiklą tęsia klubuose. Pagrindinis mūsų asociacijos kredo – SVEIKI, STIPRŪS IR GRAŽŪS ŽMONĖS. Mūsų uždavinys – aktyvaus judėjimo pagalba prailginti gyvenimą, didinti darbingumą, propaguoti sveiką gyvenimo būdą, kad meistrų patirtis ir pavyzdys, kuris taip reikalingas šiuolaikiniam jaunimui, pasiektų visą Lietuvą.Vienu pagrindinių klubų veiklos uždaviniu reikėtų laikyti siekį į bendruomeninę veiklą įtraukti visus norinčius dalyvauti sporto/sveikatingumo veikloje. Lietuvos sporto meistrų asociacijos pareiga rūpintis visais klubais ir, esant galimybei, paremti finansiškai.

2015 m., atliepdami laiko dvasiai, narių pageidavimu pakeitėme asociacijos pavadinimą į Lietuvos sporto meistrų asociaciją ,,Penki žiedai‘‘.

Nuo 1994 m. mūsų asociacijakas dvejus metus dalyvauja Europos ir pasaulio meistrųsporto žaidynėse:

Pirmosios meistrų sporto žaidynės (MASTERS GAMES) įvyko 1985 m.Kanadoje, Toronte. Jose dalyvavo 8,5 tūkst. dalyvių iš 61 šalies, antrosios Danijoje, o mes tik 1993 m. sužinojome, kad pasaulyje vyksta tokie, mums buvusiems sportininkams skirti renginiai.

Nemažai sporto meistrų dalyvauja savo sporto šakos šalies čempionatuose, tarptautinėse, Baltijosšalių ir miestų varžybose.

Asociacijos branduolį sudaro vilniečiai, turintys dvidešimties sporto šakų atstovus, Kaunas – 9, Klaipėda – 7, Kaišiadorys – 2, Marijampolė – 2, Šiauliai, Panevėžys, Šilutė – po 1.

Gausiausia sporto šaka pas mus, kaip ir dera Lietuvoje – krepšinis, po to – lengvoji atletika, baidarių/kanojų irklavimas, baidarių slalomas, akademinis irklavimas,buriavimas, dziudo, gimnastika, orientavimosi sportas, plaukimas, šuoliai į vandenį, sambo, sunkioji atletika, šaudymas iš lanko, tinklinis, vandensvydis, lauko tenisas, alpinizmas.

Iš kiekvienų varžybų mūsų delegacija grįžta su įvairių spalvų medaliais ir kitais apdovanojimais.

Bendradarbiaujame su miestų savivaldybėmis, Lietuvos Tautiniu Olimpiniu Komitetu, Kūno kultūros ir sporto departamentu – dabar su Švietimo, Mokslo ir Sporto ministerija, Lietuvos sporto enciklopedijos kūrėjais ir kt. nevyriausybinėmis organizacijomis bei rėmėjais. Klubai savo veikloje įdomiai ir gausiai organizuoja sporto varžybas, keliones, turistines išvykas, vakarones, lanko ligonius, mirusiųjų kapus. Kai kurie klubai į savo veiklą įtraukia jaunimą, neįgaliuosius, daug dėmesio skiria švietėjiškai veiklai tarp moksleivių, organizuoja sveikatos olimpiadas, žiemos maudynes, į netradicinių sporto šakų varžybas, įtraukdami vis naujus žmones.Dalyvaujame ,,Sportas visiems’’renginiuose.

Tokia veikla daugiausiai užsiima klubai – Vilniaus ,,Aidas’’, Kauno ,,Ąžuolynas’’, Kauno gimnastikos klubas, Šiaulių veteranų sporto klubas. Šie klubai sprendžiabuvusių sportininkų integravimosi į visuomenę klausimus, organizuoja vakarones, veteranų pagerbimo vakarus, ekskursijas, žygius, mokosi šiaurietiško ėjimo technikos, teisėjauja įvairiose moksleivių varžybose, rengia parodas, lankosi mokyklose.

Tradiciniais tapo asociacijos  renginiai – tarptautinis  V.Artamonovo tinklinio veteranų  turnyras, lengvosios atletikos metikų daugiakovės  varžybos ,,Iššūkis’’, krepšinio veteranų  turnyras nepriklausomybės akto signataro Aloyzo Sakalo taurei laimėti, tarptautinės šuolių į vandenį meistrų varžybos, tarptautinės baidarių ir kanojų irklavimo veteranų varžybos, Šiauliųsporto veteranų varžybos pasaulinei pagyvenusių žmonių dienai paminėti, renginiai kūno kultūros ir sporto dienomsbei kiti renginiai.

2010 m. įvyko I-asisLietuvos sporto veteranų/meistrų suvažiavimas garsiojoje Kauno sporto halėje, kuriame dalyvavo per 1000 dalyvių iš visos šalies. Renginio metu buvo pagerbti 150 aktyviausių miestų ir rajonų kūno kultūros ir sporto veteranų organizatorių.

2016 m. Vilniuje, Siemens arenoje,įvykoII–asis asociacijos suvažiavimas,deja dalyvių skaičiumi gerokai nusileidę pirmajam.

Laikydamiesi asociacijos tradicijų kiekvienais metais  rengiame seminarus/konferencijas mūsų meistramsįvairiomis, mums rūpimomis, temomis. Jie vyko Vilniuje, Klaipėdoje, Šilutėje, Mingės kaime, Varėnos raj., Vilniaus raj. Guopstuose. Ypačgausi konferencijavyko Šilutėje, skirta Europos vyresnių žmonių aktyvumo ir solidarumo metams paminėti. Kasmet dalyvaujame ,,Sportas visiems‘‘ renginiuose,  klaipėdiečių lankininkų aktyvaus judėjimo renginyje ,,Taiklus šaulys‘‘, ir daugelyje kitų renginių.

Paminėtinas Vilniaus irklavimo klubų ,,Žalgiris‘‘ ir „8+“renginys, kuriamebuvo pagerbta Lietuvos aštuonvietės pergalė1968 m. Meksikos olimpiadoje. Asociacijai yra garbė turėti tokius šaunius sportininkus kaip Antanas Bagdonavičius, Vytautas Briedis, Jonas Motiejūnas ir kiti.

Gražiai mūsų klubai paminėjo  Lietuvos 100-tį.Vilniaus ,,Statybos‘‘ ir Vilniaus ,,Salilitos‘‘ vyrų krepšinio klubai surengė didelio masto tarptautinį krepšinio turnyrą,kuriame dalyvavo 26 komandos iš Lietuvos, Baltarusijos, Ukrainos, Latvijos,taip pat ir NATO karių, dislokuotų Rukloje, komanda.

Pirmąjį tarptautinį Kuršių marių maratoną Lietuvos 100-čiui paminėti suorganizavo Arlandas Juodeška.Šiame maratone dalyvavo plaukikai iš 6 šalių. Lietuvai atstovavo Kauno, Marijampolės, Kaišiadorių ir Alytaus plaukikai.

Aktyviausi įvairių varžybų ir kitų renginių dalyviai ir organizatoriai yra klubai,,Dangės yriai‘‘, ,,Angelai‘‘,„8+“, ir„Žalgiris’’.

Ypač aktyvus lengvosios atletikos klubas „7 ir 10“, jungiantis šalies lengvosios atletikos mėgėjus irmeistrusir be jokių didelių finansinių paramų dalyvauja visose respublikos, tarptautinėse, Europos bei pasaulio meistrų žaidynėseir čempionatuose.

Daug dėmesio aktyviam gyvenimo būdui, sveikatos stiprinimui ir neįgaliesiems skiria Kauno sporto klubas ,,Takas’’, Kauno ,,Salto’’,Kauno klubas „Ąžuolynas“, Klaipėdos ,,Nendrė’’, o Klaipėdos lengvosios atletikos klubas ,,Ąžuolas’’, kiekvienais metais Kvėdarnoje organizuoja varžybas, sulaukiančias aplinkinių miestelių dėmesio.

Įvairiuose renginiuose aktyviai dalyvauja Vilniaus bėgimo mėgėjų klubas ,,Stajeris’’.

Džiaugiamės nauju mūsu asociacijos nariu – klubu ,,Lietuvos alpinistai“, kurie kiekvienais metais kopia į kalnus ir užkariautas naujas viršūnes pavadina lietuviškais vardais.

Jūs esate Žmonės,kurių kraujyje cirkuliuoja aktyvi sportinė dvasia. Tą kelią pasirinkote būdami jauni, tačiausustoti neketinate net ir sulaukę kartais ir labai solidaus amžiaus.

Mūsų gerovė priklauso ne tik nuo mūsų pačių aktyvios veiklos, bet ir valstybės, o taip pat ir verslo paramos. Tik deramas,palankus požiūris į vyresnių žmonių veiklą paskatins sporto meistrus gausinti fiziškai aktyvių piliečių gretas. Noriu pabrėžti, kad visa mūsų asociacijos vadovybė irnariai veikia tikgeranoriškai- be jokio atlygio, kartais aukodami ir savo pinigus, jau nekalbant apie laiką ir sveikatą –tai darome dėl savęs, dėl žmonių, dėl Tėvynės.

Baigdamas noriupadėkoti už bendrą darbą visiems asociacijos nariams, Olimpiniam komitetui, Kūno kultūros ir sporto departamentui, rėmėjams, ir visiems, kurie prisidėjo prie mūsų asociacijos klestėjimo, be kurių pagalbos, nebūtume galėję džiaugtis ryškiais pokyčiais ir medalių gausa tarptautiniuose renginiuose. Taip pat už tai kad esame pastebėti, kad visuomenė mato mūsų darbus ir juos vertina.

Tikiu, kad mes ir ateityje Jūsų nenuvilsime, o Jūs ir toliau stebinsite puikiais rezultatais, nepamiršdamiįtraukti kuo daugiau narių, padėdami jiems tapti sveikesniais, o tai yra – laimingesniais. Juk fizinis aktyvumas – tai sveiko ir laimingo gyvenimo dalis ir būtina sąlyga. Tad dar kartą su švente ir būkime visi Sveiki, Sėkmingi, Turtingi ir Laimingi.