Istorija

Sporto veteranų asociacija „Penki žiedai“ (Iki 2009 m. Sporto veteranų ir olimpinio judėjimo propagavimo asociacija „Penki žiedai“) įkurta 1993 m. Vilniuje. Asociacijos įkūrėjai – Genovaitė Ramoškienė, Danutė Ivašauskienė ir Jonas Pinskus.

Pirmuoju asociacijos prezidentu išrinktas Jonas Pinskus (1993–2000 m.). Įkūrimo metais asociacija vienijo per 500 fizinių asmenų iš 2 sporto klubų, Vilniaus sporto veteranų klubo „Aidas“ ir Vilniaus olimpiečių klubas. Nuo 2000 m. iki 2003 m. asociacijai vadovavo Vytautas Briedis, 2003–2007 m. – Rimvydas Vaštakas. 2007 m. R. Vaštakui atsistatydinus iš prezidento pareigų, laikinai eiti prezidentė pareigas išrinka Danutė Ivašauskienė (2007–2008 m.). Trumpiausiai prezidentavo Kęstutis Daukšys. 2008 m. lapkričio mėnesį K. Daukšys išrinktas naujuoju asociacijos prezidentu gruodžio mėnesį atsistatydino. 2009–2014 m. sporto veteranų asociacijai „Penki žiedai“ vadovavo asociacijos įkūrėja, ilgametė darbuotoja, Danutė Ivašauskienė. Nuo 2014 m. asociacijos prezidentu išrinktas Saulius Galadauskas.

Pagrindinė asociacijos narių veikla – dalyvauti pasaulio ir Europos sporto veteranų žaidynėse, pasaulio ir Europos čempionatuose ir kitose varžybose, organizuoti sporto varžybas, tarptautinius renginius, bei vykdyti socialinę veiklą.

Pasaulio sporto veteranų žaidynės (World Masters Games) – pagrindinės asociacijos narių varžybos.

1992 m. Monte Karle tarptautinių sporto federacijų generalinės asamblėjos metu Danijos olimpinio iniciatyva buvo surengta konferencija sporto veteranų problemoms aptarti. Joje dalyvavę 45 sporto federacijų atstovai parėmė pasaulio meistrų žaidynių idėją. Buvo išrinkta tarptautinė pasaulio meistrų žaidynių valdyba ir nuspręsta pasaulio meistrų žaidynes rengti kas ketveri metai, o artimiausias III pasaulio sporto veteranų žaidynes surengti 1994 m. Brisbanėje, Australija.

Asociacijos prezidiumui nutarus dalyvauti šiose žaidynėse, neapsirikome. Jose panoro dalyvauti per 90 sportininkų. Nuvažiavę tolimą kelią svetingai buvome priimti Australijos lietuvių, apgyvendinti, pamaitinti.

Iš Brisbanės parsivežėme 23 medalius. Šios varžybos buvo pradžia Lietuvos sporto veteranų judėjimui. Po gražių ir įspūdingų atsiliepimų spaudoje pasipylė sporto klubų ir privačių asmenų skambučiai. Norinčių įsitraukti į sporto veteranų veiklą buvo iš visos Lietuvos.

1998 m. pasaulio sporto veteranų žaidynės vyko Portlende, JAV. Žaidynės buvo pavadintos pagrindinio rėmėjo NIKE vardu. Tačiau garsios firmos vardas neišgelbėjo žaidynių. Žaidynės nepavyko dėl mažo dalyvių skaičiaus. Nepalankiai buvo vertinamas didelis 200 $ starto mokestis, vizų klausimas. Iš 200 lietuvių norinčių dalyvauti varžybose, į varžybas išvyko tik 35 sportininkai. Likusieji negavo vizų. Iš Portlendo mūsų sportininkai, lengvaatlečiai ir krepšininkai, parvežė 10 medalių.

2002 m. pasaulio sporto veteranų žaidynės Melburne, Australija, buvo pačios masiškiausios. Jos sutraukė apie 23 tūkst. dalyvių. Mūsų delegaciją sudarė per 80 sportininkų. Šiose žaidynėse pelnėme 38 medalius.

2006 m. pasaulio sporto veteranų žaidynės, vykusios Edmontone, Kanada, buvo ne ką prastesnės už praėjusias. Parsivežėme 45 medalius.

2009 m. pasaulio sporto veteranų žaidynėse, kurios vyko Sidnėjuje, iškovojome 26 medalius.

2011 m. sporto veteranai varžėsi Italijoje, Turino mieste, pasaulio sporto veteranų žaidynėse ir iškovojo 125 medalius.

Lietuvių startai pasaulio sporto veteranų žaidynėse

Metai Miestas, šalis Delegacijos narių skaičius Iškovotų medalių skaičius
1985 Torontas, Kanada
1989 Alborgas, Arhusas, Herningas, Danija
1994 Brisbane, Australija 90 23
1998 Portlendas, JAV 35 10
2002 Melburnas, Australija 80 38
2006 Edmontonas, Kanada 78 45
2009 Sidnėjus, Australija 88 26
2013 Turinas, Italija 118 125
2017 Naujoji Zelandija

Europos sporto veteranų žaidynės (European Masters Games)

2008 m. Malmės mieste, Švedija, vyko pirmosios Europos sporto veteranų žaidynės. Norinčių dalyvauti buvo per 70. Išvykai pasiruošę ir starto mokestį sumokėję buvo vyrų krepšinio komanda ir irkluotojai, tačiau dėl susiklosčiusių aplinkybių šių sporto šakų varžybos neįvyko. Išvyko tik 32 sportininkai, lengvaatlečiai ir orientacininkai. Europos sporto veteranų žaidynėse iškovota 14 aukso, 12 sidabro ir 12 bronzos medalių.

2011 m. Europos sporto veteranų žaidynės vyko Lignano, Italijoje. Lietuvos delegacija iškovojo 79 medalius.

Lietuvių startai Europos sporto veteranų žaidynėse

Metai Miestas, šalis Delegacijos narių skaičius Iškovotų medalių skaičius
2008 Malmė, Švedija 32 38
2011 Lignano, Italija 120 79
2015 Nica, Prancūzija

Dalyvavimas pasaulio, Europos čempionatuose ir kitose varžybose

Mūsų asociacijos nariai be paminėtų pasaulio ir Europos sporto veteranų žaidynių, dalyvauja ir kitose įvairaus rango varžybose, t. y. pasaulio ir Europos čempionatuose, Baltijos šalių čempionatuose, Lietuvos čempionatuose ir kitose tarptautinėse varžybose.

Varžybų organizavimas

Sporto veteranų asociacijos „Penki žiedai“ vykdoma veikla įvairi – ne tik dalyvaujame pasaulio ir Europos meistrų žaidynėse, pasaulio ir Europos meistrų čempionatuose, bet ir organizuojame tradicinius, tarptautinius sporto renginius, varžybas, draugiškus turnyrus, organizuojame konferencijas, seminarus, vakarones. Tradiciniais tapę asociacijos narių renginiai – tarptautinis V. Artamonovo tinklinio veteranų turnyras, lengvosios atletikos metikų daugiakovės varžybos „Iššūkis“, veteranų krepšinio turnyras, skirtas Lietuvos Nepriklausomybės akto signataro, profesoriaus Aloyzo Sakalo taurei laimėti, tarptautines šuolių į vandenį meistrų varžybos, tarptautines baidarių ir kanojų irklavimo veteranų varžybas, Šiaulių miesto sporto veteranų varžybas, pasaulinei pagyvenusių žmonių dienai ir kūno kultūros ir sporto dienai paminėti ir kitos.

Socialinė veikla

Vykdydami asociacijos programines užduotis nepamirštame renginių, kurie turi teigiamą reikšmę sveikatai, fiziniam pajėgumui, bendradarbiavimui tarp klubų ir užimtumui. Trys asociacijos klubai – Vilniaus sporto klubas „Aidas“, Kauno sporto veteranų klubas „Ąžuolynas“, gimnastikos veteranų klubas bei Šiaulių veteranų sporto klubas savo veikloje sprendžia buvusių sportininkų integravimosi į visuomenę klausimus, organizuoja vakarones, veteranų pagerbimo vakarus, ekskursijas, rengia netradicinių sporto šakų varžybas.

Lietuvos sporto veteranų žaidynės

2009 m. Sporto veteranų ir olimpinio judėjimo asociacija ,,Penki žiedai” planavo vykdyti Lietuvos sporto veteranų žaidynes. Į žaidynių programą norėta įtraukti 7 sporto šakų varžybas. Varžybas planuota vykdyti Vilniuje gegužės-birželio mėnesiais. 2009 m. sumažinus asociacijos finansavimą Lietuvos sporto veteranų žaidynės neįvyko.

Lietuvos sporto veteranų suvažiavimas

2010 m. organizuotas I-asis Lietuvos sporto veteranų suvažiavimas, Lietuvos Nepriklausomybės dvidešimtmečiui paminėti. Suvažiavime dalyvavo per 1000 dalyvių iš visos Lietuvos. Gausiausios delegacijos buvo Vilniaus, Kauno, Klaipėdos miestų, mažesnių rajonų kaip Šilutė, Naujoji Akmenė, Rokiškis, Kupiškis ir kt.

Renginio metu buvo apdovanoti per 150 miestų ir rajonų aktyviausių kūno kultūros ir sporto veteranų, organizatorių. Padėkota rėmėjams, įteikiant jiems padėkas. Lietuvos Respublikos Vyriausybė apdovanojo Sporto veteranų asociacijos „Penki žiedai“ įkūrėjus. Kūno kultūros ir sporto departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Lietuvos tautinis olimpini komitetas pasveikino asociaciją ir įteikė atminimo dovanas.

II-ąjį Lietuvos sporto veteranų suvažiavimą, pasitelkiant į pagalbą valstybines ir visuomenines sporto organizacijas, planuota surengti 2015 m., tačiau nuspręsta perkelti į 2016 m.

 Naujasis asociacijos pavadinimas

2015 m. kovo 13 d. įvykusiame asociacijos susirinkime buvo nuspręsta pakeisti asociacijos pavadinimą į Lietuvos sporto meistrų asociacija „Penki žiedai“ ir taip dar labiau pabrėžti vieną pagrindinių asociacijos tikslų – dalyvavimą aukščiausio rango sporto meistrų varžybose.

Asociacijos vykdoma veikla, sportininkų pasiekimai ir kita informacija skelbiama internetinėje svetainė www.sportoveteranai.lt.

Straipsnis Lietuvos sporto enciklopedijoje – www.lse.lt