Lietuvos sporto meistrų asociacijos “Penki žiedai” prezidento Sauliaus Galadausko kalba asociacijos „Penki žiedai“ 25 – čio minėjime.

Šiandien, švenčiant Lietuvos sporto meistrų asociacijos „Penki Žiedai“ jubiliejų, pirmiausiu noriu padėkoti tiems žmonėms, kurie prieš 25 metus sukūrė šią asociaciją. Tai Jonas Pinskus ir… praėjusių metų Sporto Vadybos Apdovanojimų „Už viso gyvenimo nuopelnus“ laureatė – Danutė Ivašauskienė.

Jau 25 metus jungiame kartas.

Sunku žodžiais išreikšti visą pagarbą ir dėkingumą tiems, kurie aktyviai ir geranoriškai dalyvauja asociacijos veikloje, padeda įgyvendinti užsibrėžtus tikslus ir uždavinius. Kartu stengiamės, kad buvę mūsų šalies  sportininkai ir toliau galėtų tęsti savo pamėgtos sporto šakos treniruotes, aktyviai leistų laisvalaikį, prasmingai leistų laiką, gyventų sveikai ir nesijaustų vieniši. Skatindami aktyvią sportinę veiklą, padedame stiprinti sveikatą, fizines ir dvasines jėgas.  Renkamės tokias veiklos formas, kurios atitiktų sporto meistrų/veteranų poreikius ir siekius – plečiame asociacijos narystę, tarptautinį bendradarbiavimą, dalyvavimą pasaulio ir Europos meistrų žaidynėse, pasaulio ir Europos atskirų sporto šakų meistrų čempionatuose, organizuojame renginius, draugiškas rungtynes, konferencijas ir tiesiog susitikimų vakarus – šventes.

Asociacija vienija įvairių profesijų žmones, kurie baigė sportinę karjerą ir nusprendė nenutraukti sportinės veiklos, buriasi į klubus ir toliau tęsia savo sportinį gyvenimą jau meistrų/veteranų varžybose, į aktyvią sportinę veiklą įtraukdami savo artimus šeimos narius, bendradarbius ar kaimynus.

Nors susiduriame su gausybę gyvenimo iššūkių, tokių kaip pašlijusi sveikata, įsisenėjusios sportinės traumos, menkos pensijos, brangūs vaistai, ne visiems pavyksta surasti mėgiamą darbą, tačiau nenuleidžiame rankų, mokame džiaugtis tuo ką turime, atkakliai siekiame vis naujų pergalių, savo optimizmu užkrėsdami daugybę aplinkinių, dažnai būdami pavyzdžiu ir jaunimui, todėl ir savo šūkiu pasirinkome – JUNGIAME KARTAS.

Sportininkų kelias į šlovę buvo grindžiamas milžiniškomis pastangomis – praeityje buvo taikoma ne visai patikrinta treniruočių metodika, per dideli ir per intensyvūs fiziniai krūviai. Kartais tai lėmė ankstyvesnį biologinį amžių, didino traumų ir net invalidumo riziką. Todėl dabar vienas sunkiausių mūsų iššūkių – socialinės sporto veteranų problemos ir norėtųsi, kad valdžia labiau įsiklausytų į mūsų bėdas ir padėtų jas spręsti.

1993 metais kūrėme Sporto veteranų asociaciją „Penki žiedai“ turėdami tik du klubus – Vilniaus sporto veteranų klubą ,,Aidas‘‘ ir Vilniaus olimpiečių sporto klubą. Asociacija dabar jau vienija 47 sporto klubus iš įvairių miestų: Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Alytaus, Šiaulių, Marijampolės, Kaišiadorių, Šilutės, Panevėžio. Asociacijos klubų veikloje aktyviai dalyvauja per 1500 fizinių asmenų – tai žmonės, buvę profesionaliais sportininkais, sporto mėgėjais, darbuotojais, treneriais, teisėjais, žurnalistais, gydytojais, kurie, baigę karjerą, aktyvią sportinę veiklą tęsia klubuose. Pagrindinis mūsų asociacijos kredo – SVEIKI, STIPRŪS IR GRAŽŪS ŽMONĖS. Mūsų uždavinys – aktyvaus judėjimo pagalba prailginti gyvenimą, didinti darbingumą, propaguoti sveiką gyvenimo būdą, kad meistrų patirtis ir pavyzdys, kuris taip reikalingas šiuolaikiniam jaunimui, pasiektų visą Lietuvą.  Vienu pagrindinių klubų veiklos uždaviniu reikėtų laikyti siekį į bendruomeninę veiklą įtraukti visus norinčius dalyvauti sporto/sveikatingumo veikloje.  Lietuvos sporto meistrų asociacijos pareiga rūpintis visais klubais ir, esant galimybei, paremti finansiškai.

2015 m., atliepdami laiko dvasiai, narių pageidavimu pakeitėme asociacijos pavadinimą į Lietuvos sporto meistrų asociaciją ,,Penki žiedai‘‘.

Nuo 1994 m. mūsų asociacija kas dvejus metus dalyvauja Europos ir pasaulio meistrų sporto žaidynėse:

Lietuvių startai Pasaulio sporto veteranų/meistrų  žaidynėse (World Masters Games)

Metai           Vieta                                  Delegacijos narių sk.     Iškovotų medalių sk.

1985            Torontas, Kanada          –                                          –

1989            Danija                               –                                          –

1994            Brisbane, Australija       90                                      23

1998            Portlendas, JAV              35                                      10

2002            Melburnas, Australija   80                                      38

2006            Edmontonas, Kanada   78                                      45

2009            Sidnėjus, Australija       88                                      26

2013            Turinas, Italija                 118                                    125

2017            Naujoji Zelandija            84                                      44

Lietuvių startai Europos sporto veteranų/meistrų  žaidynėse

Metai           Vieta                                  Delegacijos narių sk.     Iškovotų medalių sk.

2008            Malmė, Švedija              32                                      38

2011            Lignano, Italija                120                                    79

2015            Nica, Prancūzija             138                                    76

2019            Turinas, Italija                 74                                    ???

Pirmosios meistrų sporto žaidynės (MASTERS GAMES) įvyko 1985 m. Kanadoje, Toronte. Jose dalyvavo 8,5 tūkst. dalyvių iš 61 šalies, antrosios Danijoje, o mes tik 1993 m. sužinojome, kad pasaulyje vyksta tokie, mums buvusiems sportininkams skirti renginiai.

Nemažai sporto meistrų dalyvauja savo sporto šakos šalies čempionatuose, tarptautinėse,  Baltijos šalių ir miestų varžybose.

Asociacijos branduolį sudaro vilniečiai, turintys dvidešimties sporto šakų atstovus, Kaunas – 9, Klaipėda – 7, Kaišiadorys – 2, Marijampolė – 2, Šiauliai, Panevėžys, Šilutė – po 1.

Gausiausia sporto šaka pas mus, kaip ir dera Lietuvoje – krepšinis, po to – lengvoji atletika, baidarių/kanojų irklavimas, baidarių slalomas, akademinis irklavimas, buriavimas, dziudo, gimnastika, orientavimosi sportas, plaukimas, šuoliai į vandenį, sambo, sunkioji atletika, šaudymas iš lanko, tinklinis, vandensvydis, lauko tenisas, alpinizmas.

Iš kiekvienų varžybų mūsų delegacija grįžta su įvairių spalvų medaliais ir kitais apdovanojimais.

Bendradarbiaujame su miestų savivaldybėmis, Lietuvos Tautiniu Olimpiniu Komitetu, Kūno kultūros ir sporto departamentu – dabar su Švietimo, Mokslo ir Sporto ministerija, Lietuvos sporto enciklopedijos kūrėjais ir kt. nevyriausybinėmis organizacijomis bei rėmėjais. Klubai savo veikloje įdomiai ir gausiai organizuoja sporto varžybas, keliones, turistines išvykas, vakarones, lanko ligonius, mirusiųjų kapus. Kai kurie klubai į savo veiklą įtraukia jaunimą, neįgaliuosius, daug dėmesio skiria švietėjiškai veiklai tarp moksleivių, organizuoja sveikatos olimpiadas, žiemos maudynes, į netradicinių sporto šakų varžybas, įtraukdami vis naujus žmones. Dalyvaujame ,,Sportas visiems’’ renginiuose.

Tokia veikla daugiausiai užsiima klubai – Vilniaus ,,Aidas’’, Kauno ,,Ąžuolynas’’, Kauno gimnastikos klubas, Šiaulių veteranų sporto klubas. Šie klubai sprendžia buvusių sportininkų integravimosi į visuomenę klausimus, organizuoja vakarones, veteranų pagerbimo vakarus, ekskursijas, žygius, mokosi šiaurietiško ėjimo technikos, teisėjauja įvairiose moksleivių varžybose, rengia parodas, lankosi mokyklose.

Tradiciniais tapo  asociacijos  renginiai – tarptautinis  V. Artamonovo tinklinio veteranų  turnyras, lengvosios atletikos metikų daugiakovės  varžybos ,,Iššūkis’’, krepšinio veteranų  turnyras nepriklausomybės akto signataro Aloyzo Sakalo taurei laimėti, tarptautinės šuolių į vandenį meistrų varžybos, tarptautinės baidarių ir kanojų irklavimo veteranų varžybos, Šiaulių sporto veteranų varžybos pasaulinei pagyvenusių žmonių dienai paminėti, renginiai kūno kultūros ir sporto dienoms bei kiti renginiai.

2010 m. įvyko I-asis Lietuvos sporto veteranų/meistrų suvažiavimas garsiojoje Kauno sporto halėje, kuriame dalyvavo per 1000 dalyvių iš visos šalies. Renginio metu buvo pagerbti 150 aktyviausių miestų ir rajonų kūno kultūros ir sporto veteranų organizatorių.

2016 m. Vilniuje, Siemens arenoje, įvyko II–asis asociacijos suvažiavimas, deja dalyvių skaičiumi gerokai nusileidę pirmajam.

Laikydamiesi asociacijos tradicijų kiekvienais metais  rengiame seminarus/konferencijas mūsų meistrams įvairiomis, mums rūpimomis, temomis. Jie vyko Vilniuje, Klaipėdoje, Šilutėje, Mingės kaime, Varėnos raj., Vilniaus raj. Guopstuose. Ypač gausi konferencija vyko Šilutėje, skirta Europos vyresnių žmonių aktyvumo ir solidarumo metams paminėti. Kasmet dalyvaujame ,,Sportas visiems‘‘ renginiuose,  klaipėdiečių lankininkų aktyvaus judėjimo renginyje ,,Taiklus šaulys‘‘, ir daugelyje kitų renginių.

Paminėtinas Vilniaus irklavimo klubų ,,Žalgiris‘‘ ir „8+“ renginys, kuriame buvo pagerbta Lietuvos aštuonvietės pergalė 1968 m. Meksikos olimpiadoje. Asociacijai yra garbė turėti tokius šaunius sportininkus kaip Antanas Bagdonavičius, Vytautas Briedis, Jonas Motiejūnas ir kiti.

Gražiai mūsų klubai paminėjo  Lietuvos 100-tį. Vilniaus ,,Statybos‘‘ ir Vilniaus ,,Salilitos‘‘ vyrų krepšinio klubai surengė didelio masto tarptautinį krepšinio turnyrą, kuriame dalyvavo 26 komandos iš Lietuvos, Baltarusijos, Ukrainos, Latvijos, taip pat ir NATO karių, dislokuotų Rukloje, komanda.

Pirmąjį tarptautinį Kuršių marių maratoną Lietuvos 100-čiui paminėti suorganizavo Arlandas Juodeška. Šiame maratone dalyvavo plaukikai iš 6 šalių. Lietuvai atstovavo Kauno, Marijampolės, Kaišiadorių ir Alytaus plaukikai.

Aktyviausi įvairių varžybų ir kitų renginių dalyviai ir organizatoriai yra klubai ,,Dangės yriai‘‘, ,,Angelai‘‘, „8+“, ir „Žalgiris’’.

Ypač aktyvus lengvosios atletikos klubas „7 ir 10“, jungiantis šalies lengvosios atletikos mėgėjus ir meistrus ir be jokių didelių finansinių paramų dalyvauja visose respublikos, tarptautinėse, Europos bei pasaulio meistrų žaidynėse ir čempionatuose.

Daug dėmesio aktyviam gyvenimo būdui, sveikatos stiprinimui ir neįgaliesiems skiria Kauno sporto klubas ,,Takas’’, Kauno ,,Salto’’, Kauno klubas „Ąžuolynas“, Klaipėdos ,,Nendrė’’, o Klaipėdos lengvosios atletikos klubas ,,Ąžuolas’’, kiekvienais metais Kvėdarnoje organizuoja varžybas, sulaukiančias aplinkinių miestelių dėmesio.

Įvairiuose renginiuose aktyviai dalyvauja Vilniaus bėgimo mėgėjų klubas ,,Stajeris’’.

Džiaugiamės nauju mūsu asociacijos nariu – klubu ,,Lietuvos alpinistai“, kurie kiekvienais metais kopia į kalnus ir užkariautas naujas viršūnes pavadina lietuviškais vardais.

Jūs esate Žmonės, kurių kraujyje cirkuliuoja aktyvi sportinė dvasia. Tą kelią pasirinkote būdami jauni, tačiau sustoti neketinate net ir sulaukę kartais ir labai solidaus amžiaus.

Mūsų gerovė priklauso ne tik nuo mūsų pačių aktyvios veiklos, bet ir valstybės, o taip pat ir verslo paramos. Tik deramas, palankus požiūris į vyresnių žmonių veiklą paskatins sporto meistrus gausinti fiziškai aktyvių piliečių gretas. Noriu pabrėžti, kad visa mūsų asociacijos vadovybė ir nariai veikia tik geranoriškai – be jokio atlygio, kartais aukodami ir savo pinigus, jau nekalbant apie laiką ir sveikatą – tai darome dėl savęs, dėl žmonių, dėl Tėvynės.

Baigdamas noriu padėkoti už bendrą darbą visiems asociacijos nariams, Olimpiniam komitetui, Kūno kultūros ir sporto departamentui, rėmėjams, ir visiems, kurie prisidėjo prie mūsų asociacijos klestėjimo, be kurių pagalbos, nebūtume galėję džiaugtis ryškiais pokyčiais ir medalių gausa tarptautiniuose renginiuose. Taip pat už tai kad esame pastebėti, kad visuomenė mato mūsų darbus ir juos vertina.

Tikiu, kad mes ir ateityje Jūsų nenuvilsime, o Jūs ir toliau stebinsite puikiais rezultatais, nepamiršdami įtraukti kuo daugiau narių, padėdami jiems tapti sveikesniais, o tai yra – laimingesniais. Juk fizinis aktyvumas – tai sveiko ir laimingo gyvenimo dalis ir būtina sąlyga. Tad dar kartą su švente ir būkime visi Sveiki, Sėkmingi, Turtingi ir Laimingi.