2020 m birželio 10 d. įvyko Lietuvos sporto meistrų asociacijos “Penki žiedai” (toliau – Asociacija) prezidiumo posėdis, kuriame buvo aptarti klausimai:

  1. Dėl Lietuvos sporto rėmimo fondo finansuojamų renginių pravedimo.
  2. Dėl olimpinės dienos.
  3. Dėl  dalyvavimo pasaulio sporto meistrų žaidynėse Japonijoje (Kansai – 2021).
  4. Einamieji klausimai.

Posėdyje dalyvavo Saulius Galadauskas, Danutė Ivašauskienė, Genovaitė Tonkienė,  Renatas Mizeras ir Audronė Aniulienė.

Pirmuoju klausimu svarstyta dėl Lietuvos sporto rėmimo fondo finansuojamų renginių: konferencija ,,Vyresnio amžiaus žmonių sveikatos tikrinimo aspektai‘‘ ir ,,Sveikatos link‘‘ pravedimo. Informaciją pateikė Danutė Ivašauskienė ir Renatas Mizeras.

Nutarta. Atsižvelgiant į tai, kad dėl paskelbtos pandemijos buvo uždrausti, bet kokie renginiai, tai minėtus renginius siūloma pravesti š.m. liepos 3 – 5 d.  o ne kaip planuota buvo birželio mėn. Renginio vieta Vilniaus Jezuitų gimnazijos sporto ir poilsio bazėje, Vilniaus raj. Liepos 4 d., ,Sveikatos link’’ programoje: krepšinis 3×3, baudų metimai, futbolas, Tenisas, virvės traukimas, sportinė žūklė, šiaurietiškas ėjimas. Renginio pradžia 11 val. Liepos 5 d. konferencija ,,Vyresnio amžiaus žmonių sveikatos tikrinimo aspektai’’.

Antruoju klausimu. Dalyvavimas Olimpinės dienos reginiuose. Renatas Mizeras informavo, kad birželio 23 d. organizuojamas virtualus olimpinės lietuviškos mylios bėgimas. Plaučiau apie renginį pateikta Asociacijos internetiniame puslapyje.

Nutarta. Paraginti klubus aktyviau dalyvauti šiame renginyje.

Trečiuoju klausimu. Dėl  dalyvavimo pasaulio sporto meistrų žaidynėse Japonijoje (Kansai – 2021). Pranešėjai Renatas Mizeras ir Danutė Ivašauskienė pristatė apie žaidynių registraciją, susijusius mokesčius ir kitą svarbią informaciją.

Nutarta. Išsamiai išsiaiškinti, kreipiantis į sporto rėmimo fondą, ar galima parama dalyviams vykstantiems į šias žaidynes ir kokios veiklos galimos finansuoti.