Š.m. gegužės 13 dieną, 12 val., (dalyvių registracija nuo 11.30 val.) buvusiame Kūno kultūros ir sporto departamente, Žemaitės g. 6, Vilnius, I-je posėdžių salėje vyks Lietuvos sporto meistrų asociacijos “Penki žiedai” rinkiminė-ataskaitinė konferencija.

Darbotvarkė

Delegatų registracijos pradžia 11.30 val.
Konferencijos pradžia 12.00 val.

 1. Asociacijos prezidento Sauliaus Galadausko įžanginis žodis.
 2. Procedūriniai klausimai:
 3. Mandatų ir balsų skaičiavimo komisijos rinkimai ir tvirtinimas.
 4. Darbotvarkės tvirtinimas.
 5. Sekretoriato rinkimai ir tvirtinimas.
 6. Mandatinės komisijos pranešimas.
 7. Asociacijos prezidiumo ataskaita apie 2018–2021 metų veiklą.
  Pranešėjas – Asociacijos prezidentas Saulius Galadauskas.
 8. Revizijos komisijos pranešimas.
  Pranešėjas – Asociacijos revizijos komisijos pirmininkas Rimantas Bakas.
 9. Pasisakymai, diskusijos.

PERTRAUKA

 • Asociacijos valdymo organų rinkimai:
  • Prezidento rinkimai.
  • Viceprezidentų rinkimai.
  • Revizinės komisijos rinkimai.
 • Einamieji klausimai.
 • Konferencijos uždarymas